§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych na zabiegi fizjoterapeutyczne.

 1. Bony podarunkowe są ważne przez określony okres czasu, który jest zaznaczony na samym bonie.

 2. Po upływie ważności bonu podarunkowego, strata jego wartości jest nieodwracalna.

 3. Bony podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

 4. Bony podarunkowe są jednorazowe i nie mogą być używane wielokrotnie.

 5. Właścicielem bonu podarunkowego może być osoba fizyczna.

§2 Zakres korzystania

 1. Bony podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie na zabiegi fizjoterapeutyczne w wyznaczonym miejscu.

 2. Bony podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie na wybrane usługi, które są dostępne w ofercie placówki.

 3. Bony podarunkowe są ważne wyłącznie po okazaniu ich fizycznego egzemplarza przed rozpoczęciem zabiegu.

 4. Właściciel bonu podarunkowego powinien przestrzegać regulaminu placówki oraz wytycznych personelu.

 5. Placówka prowadzi kopię ewidencji wydanych bonów podarunkowych. Po zgłoszeniu utraty lub kradzieży bonu, placówka może go zastąpić duplikatem.

§3 Rezerwacja wizyty

 1. Właściciel bonu podarunkowego musi dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu.

 2. Rezerwacja może być dokonana drogą telefoniczną lub osobiście w placówce.

 3. Bony podarunkowe nie gwarantują dostępności terminu jeśli nie został on wcześniej umówiony.

 4. Właściciel bonu podarunkowego ma prawo do anulowania lub zmiany rezerwacji, jednak powinien poinformować o tym placówkę przynajmniej dzień przed planowaną wizytą.

 5. Nieobecność lub niestawienie się na umówiony zabieg bez uprzedniego poinformowania placówki może skutkować utratą wartości bonu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym właścicieli bonów podarunkowych.

 2. Właściciel bonu podarunkowego akceptuje niniejszy regulamin w momencie otrzymania bonu i korzystania z niego.

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu opublikowania i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych na zabiegi fizjoterapeutyczne