Praca z ciałem Bielsko

Praca z ciałem stanowi ważny element procesu psychoterapii i często jest przełomowa przy problemach emocjonalnych,
ale również przy napięciach fizycznych. Odblokowuje i uwrażliwia nas na własne potrzeby fizyczne i psychiczne.

Okazuje się skuteczna w momencie kiedy inne metody nie są wystarczające.

Praca z ciałem
Fizjoterapia i rehabilitacja | Małe Kozy | Bielsko Biała |

Kiedy zablokowanie traktujemy jak normę

Już od najmłodszych lat nasz ciało tworzy "blokady napięcia", które zapisują się w ciele w wyniku przykrych doświadczeń.

Blokady te nie dopuszczają nas do pełnego odczuwania tworząc swoisty system obronny. Często stosujemy go później w dorosłym życiu nieświadomie, jednak gdy zbyt długo przebywamy w "stanie przyblokowania" (reakcja obronna ciała na przykre doświadczenia) zaczynamy być bardziej wycofani z życia towarzyskiego, "zamrożeni", osłabia się nasza mimika twarzy, pojawia się chroniczny ból mięśni, zmiana postawy ciała czy nawet zaburzenia dysocjacyjne.

person in brown long sleeve shirt covering face with hand
person in brown long sleeve shirt covering face with hand

Czy poprzez ciało możemy wpływać na procesy psychiczne?

Nasze ciało odzwierciedla zatrzymane procesy psychologiczne, zatem poprzez pracę z ciałem istnieje możliwość rozwoju wrażliwości czuciowej
i odbudowania poczucia własnego "Ja".

Zmiana na poziomie ciała wiąże się ze zmianą na poziomie psychicznym,
a dzięki pracy z ciałem osoba ma możliwość wewnętrznej integracji
i przepracowania problemu.

Tłumione przez lata w ciele emocje przenoszą się na problemy funkcjonalne całego organizmu. Tłumiona złość może powodować zaciskanie gardła, problemy brzucha czy napięcie okolicy szczęki. Niewyrażony smutek lub żal może powodować problemy z okolicą żołądka czy serca. Na co dzień nie czujemy danych emocji w sposób zauważany, natomiast z biegiem czasu zaczynamy obserwować różne dolegliwości w całym organizmie.

Praca z ciałem i uwolnienie go od napięć i blokad przekłada się na:

  • poprawę funkcjonowania całego systemu autoimmunologicznego,

  • poprawę ogólnej kondycji psychofizycznej,

  • świadomość własnego ciała,

  • a także głębsze zrozumienie siebie i swoich emocji.

Dlatego praca z ciałem w psychoterapii może okazać się niezwykle skuteczna.

Terapia z ciałem, terapia czaszkowo krzyżowa na Śląsku

W naszym gabinecie w Bielsku przy terapii z ciałem stosujemy metodę cranio- sacralną Upledgera (inaczej terapię czaszkowo- krzyżową).

Traktujemy ciało pacjenta holistycznie, więc zakładamy wzajemne powiązanie umysłu, emocji i ciała.

Terapia czaszkowo krzyżowa opracowuje zarówno blokady w ciele wynikające z napiętych struktur mięśniowych czy powięziowych, ale również blokady emocjonalne, które pojawiają się w trakcie procesu terapii.

Terapia cranio sacralna nakierowana jest na przywrócenie równowagi w rozprowadzaniu płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez usuwanie blokad w jego przepływie oraz wzmocnienie jego naturalnego rytmu. Efekt ten jest osiągany poprzez delikatną manipulację tkanek miękkich i kostnych w obrębie czaszki, kręgosłupa i kości krzyżowej.

Pierwsza wizyta?

Bez obaw zobacz jak się do niej przygotować